Или усмивките от старите ленти. А беше време, когато нямаше цветна фотография, а НРБ беше производител на чернобяла фотохартия марка „Фохар“. А аз бях личен собственик на фотолаборатория на един таван. Един таван, който като стар дрешник и до днес продължава да пази някои пикантни тайни и подробности…