Морна вечер…
Нощ без ласки…
Сън, облечен
в сиви краски…
Сън без обич,
сън без свян…
Няма в него
нежност, блян!
Няма музика и смях,
а чудовища и крах.
Душна сутрин…
Душен ден…
Нещо страшно
става с мен!
Аз в кенеф…
И хлебарка там…