Местността беше гола. Из въздуха се носеше здрав мирис на жътва. Вървях по тези безкрайни степи, и през сипея отвъд, на връх рида, се взрях в .. жътварките. Едната беше гола, другата облечена. Мрачни, жътварките прекършили снаги зажънаха със сърп първия сноп. Голата жътварка зашепи наръч класове, отряза ги и ги хвърли към слънцето.То милваше нейната гола снага, а лекия ветрец я прегръщаше. Гола. Гола от илюзии, гола от надежди…..Кой ми отряза финала на филма за “голата жътва”? Разбира се, днес странно звучат подобни картини, свързани с жътвата и еротиката. И все пак, има ли ги? Или не? Нека проверим.