Днес светът е повече визия. И по – малко думи.Щрак! Щрак: голи истини.С вкус на голо тяло.Усмивка.Малко наляво. Всъщност, малко надясно. Погледни тук, погледни там. Усмихни се по-широко, не се зъби…Пое си въздух…и се огъна. Пот я бе обляла… Ръцете й отново галеха, докосваха, най меката и топла кожа. …
Щрак.Готово!Виж!