Празна стая.
Куха лейка.
Пуст балкон.
Самотна вейка.
Прах в очите-
хиляди частици…
Не, не гледай умно,
а събирай си мечтите…
…И се изнасяй!
Не си желана тук,
Тук искам да е празно
да няма цвят и звук.

Колко си жалък!
Какво имаш ти?
Една скъпа таратайка, пари,
прекрасна къща-празна кофа.
Кух си като лейка.
Самотен бройкаджия!
Наистина си жалък..
И за какво претендираш, скъпи?
За мое Величество?!
Не си познал…