„Акорд, база и финал
са трите основни части
на един парфюм“
Патрик Зюскинд „Парфюмът“

Акордни ноти
във въздуха
се носят,
… на цвят лилав,
нерол и бергамот.
… дъх струи
от пазва на девица,
огряна от лунните лъчи.
За финал оставащ
в конуса на дните,
(извлечен от смъртта
на не едно момиче)
бе избрал
неземната любов.
Акорд от цигулка –
за настройка звук.
Аромат на цвят
въздуха понесе.
От виола дъх
струи,
като лъх
от пазва на девица.
Чело, в ми минор
споменава ни за дните,
дните неизживени
от едно момиче.
От контрабас
вибрира струна.
Смесва въздуха
с аромат,
извлечен от смъртта
на не едно момиче.
Акорд от тишина.
Капки от парфюм
капят в прахта.