Неусетно почти, този блог стана на една година. Той беше създаден от авторите с ясната идея и цел да бъде допълнение и продължение на утвърдени блогове занимаващи читателите с гореща еротика. Доколко е успял, може да се погледне от брояча. А той сочи едно – пълно фиаско. И въпреки всичко – наздраве за аутсайдера.