Усещам върху себе си горещ и настоятелен поглед,
Бавно отварям очи……колебливи движения.
И срещам Те, в зениците на Твоите Очи!
За миг спрях да дишам, давя се, потъвам….в тях!
Опитвам се да мисля,не успявам! Пулсът ми бесен… неконтролируем…
Дишането ми се учестява, забелязваш го с доволна усмивка…
Чувствени устни се отдалечават една от друга в малка нежна усмивка…
Сърцето ми бие бързо, втренчено стоя,зъмръзнал на място!
Не успявам повече да устоя! Привличането е толкова силно,демонично…
подчиняващо всяка мисъл, всеки опит за съпротивление……
Желанието ме превзема,…….удоволствието се покачва на мощни вълни………
Едва осезаеми вериги, се преплитат една в друга…

Внезапно се изправяш!Бавно приближаваш към мен!
Парфюмът ти се носи бавно към мен, прониква натрапчиво, възбужда и 
разпалва……забранени, горещи желания……Бичува обонянито ми! 
Нъстръхва кожата ми! Съзнанието ми се замъглява… 
Захапа ме ! А беше нежна целувка! Горещи капки кръв се стичат бавно по 
брадичката ми и по твоите устни оставят страстни следи.
Нахлувам мигновено! Извиваш се,извиваш се….! 
Опита се да изкрещиш, но едва простенваш нещо! 
Надигаш се отново и рязко присвиваш очи.
Изгаряме! Като от тропическа треска!

Устните ни са залепнали едни за други! Вкусно е! 
Толкова са вкусни! Устните ти!
Миг на Вечност,във времето на Нашето Сливане в Едно Цяло!
Време в което,сме само Аз и Ти и нищо друго няма значение!
В този Момент, земята спря да се върти! Това ли е Краят на Света ?
Не, не е това краят на Света! А Едно Ново Начало!…..
Симфония от Удоволствия в един калкулиран Живот!
Интензивен тласък, в който се разлива Жаждата ни! 
И няма вече жажда, а само Наслада!
Вътре в Теб
Аз съм твоя Крал!
Благодаря, че те има!
По Патрик Зюскинд

А можехме да четем на глас.