Вариация по Микеланджело Антониони – Идентификацията на една жена